Bierzecie ślub i zastanawiacie się co powinniście zrobić? Jaki rodzaj ślubu wybrać? A nawet, jeżeli jesteście już po Tym Ważnym Dniu, warto wiedzieć jakie możliwości złożenia sobie przysięgi małżeńskiej są dostępne w Polsce. Na codzień słyszymy głównie o ślubie kościelnym i cywilnym. Jednak rodzajów ślubów jest o wiele więcej!

 1. Ślub Konkordatowy – najczęściej wybierany przez Parę Młodą, którzy chcą się pobrać w wierze katolickiej. Jest to połączenie ślubu cywilnego ze ślubem kościelnym. Formalności urzędowe są dokonywane w kancelarii parafialnej za pośrednictwem księdza, a ceremonia ślubna odbywa się w kościele. Przynajmniej 3 miesiące przed datą ślubu młodzi powinni zgłosić się do kancelarii, aby wypełnić formularze przedmałżeńskie.
Należy zabrać ze sobą:
– dowody osobiste
– świadectwa chrztu (nie starsze niż 3 miesiące)
– zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
– zaświadczenie o bierzmowaniu
– dane świadków
– jeżeli parafia jest inna, niż właściwa dla Młodej Pary, należy przygotować również zgodę od ks. proboszcza właściwej parafiiNastępnie Para Młoda załatwia dokumenty w Urzędzie Stanu Cywilnego, które pozwalają na zawarcie związku małżeńskiego (te dokumenty są ważne tylko 6 miesięcy). Otrzymują Kartę Spowiedzi (miesiąc przed ślubem, a kolejna dzień przed ślubem). W Dniu Ślubu Młodzi oraz Świadkowie podpisują dokumenty zaświadczające o zawarciu małżeństwa, do czego potrzebne są dowody osobiste. Dokumenty te podpisywane są przed ślubem lub tuż po. Kościół ma obowiązek poinformować USC w ciągu 5 dni od daty ślubu, a Para Młoda może odebrać z USC skrócony akt ślubu 10 dni po ślubie.

Wedding planner ślubny doradca Gdansk Gdynia Sopot Trojmiasto Pomorskie Iława Elblag

Zdjęcie: www.mkozlowskifoto.pl

2. Ślub Kościelny – podczas tego rodzaju ślubu młodzi nie podpisują zaświadczenia o zawarciu małżeństwa. Muszą w dniu ślubu dostarczyć odpis aktu małżeństwa, który został wydany przez USC. Jest to rodzaj ślubu wybierany, jeżeli ślub cywilny został wzięty wcześniej.

Konsultant ślubny Trójmiasto Gdańsk Gdynia Sopot Pomorskie

Zdjęcie: www.tomcolor.pl


3. Ślub cywilny – udziela go uprawniony do tego urzędnik. Ślub ten ma skutki cywilno-prawne. Każde małżeństwo, aby było ważne w świetle polskiego prawa, musi zostać zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego. Para Młoda powinna zgłosić się do urzędu najpóźniej miesiąc i nie wcześniej niż pół roku przed planowanym terminem ślubu.

Potrzebne dokumenty:
– dokument potwierdzający tożsamość
– dodatkowo mogą być potrzebne: akt urodzenia, akt małżeństwa z potwierdzeniem jego ustania, akt zgonu poprzedniego małżonka)Ślub zawiera się w obecności dwóch świadków poprzez podpisanie odpowiednich dokumentów lub na przygotowanej ceremonii.

Od 2015 roku coraz częściej można wziąć ślub cywilny w plenerze. Urzędnicy stawiają dużo wymagań odnośnie tej ceremonii, a przede wszystkim miejsce ceremonii zaślubin musi być „godne”. Ślub ten też jest droższy niż ceremonia w USC, a jego koszt wynosi dodatkowo 1000zł. 


Wedding planner ślubny doradca Gdansk Gdynia Sopot Trojmiasto Pomorskie Iława Elblag

Zdjęcie: www.tomcolor.pl

4. Ślub jednostronny / ekumeniczny – w kościele rzymskokatolickim jest możliwość zawarcia związku małżeńskiego z osobą niewierzącą lub wyznającą inną wiarę niż katolicka. Tylko strona wierząca składa przysięgę przed Bogiem, jednak  strona nie składająca przysięgi jest traktowana bardzo rygorystycznie. Dzieli się je na osoby, które zostały odsunięte od wiary, wychowane w środowisku ateistycznym, nie posiadające negatywnego nastawienia do wiary katolickiej oraz które z własnej woli odeszły od kościoła. Potrzebne tutaj są też dodatkowe zgody wydane przez biskupa, tzw. dyspensa, jednak należy zadeklarować wychowanie dzieci w wierze chrześcijańskiej. Nie można też przyjąć innego religijnego aktu zaślubin niż rzymskokatolicki, np. w wierze współmałżonka.

5. Ślub Humanistyczny – jest to rodzaj ślubu dla Par, które nie wyznają żadnej religii lub sytuacja życiowa uniemożliwia im wzięcia innego ślubu. Ten rodzaj ceremonii nie posiada skutków cywilno-prawnych, więc w świetle prawa małżeństwo nie istnieje. Ślub humanistyczny jest to możliwość do złożenia sobie wyjątkowej przysięgi. Miejsce ceremonii jest wybierane przez Parę Młodą, a prowadzi ją tzw. Mistrz Ceremonii, jednak tak na prawdę może to być każda osoba, którą wybierze Młoda Para. Wszystko co dotyczy tego ślubu jest kreowane przez Młodą Parę. Często ślub humanistyczny jest wybierany ze względu na fakt, że Młodzi wzięli ślub w innym kraju, w innej religii niż zgodziłaby się na to rodzina i chcą utrzymać to w tajemnicy. W trakcie tego rodzaju ceremonii młodzi mogą podpisać napisane przez siebie przysięgi, stworzyć własne akty zawarcia związku małżeńskiego. Jest to też ceremonia, na którą mogą się zdecydować rozwodnicy, pary homoseksualne czy inne pary, które z jakiś powodów nie mogą legalnie zawrzeć związku małżeńskiego. Tutaj jest pełna dowolność z przebiegu ceremonii, jednak zazwyczaj jest to ślub w plenerze lub na sali weselnej, ponieważ nie może on się odbyć w kościele, ani w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Organizator ślubu Trójmiasto Gdańsk Gdynia Sopot Pomorskie Warmińsko-Mazurskie ślub humaniistyczny

Zdjęcie: whimsicalwonderlandweddings.com