Regulamin

I. INFORMACJE O FIRMIE

Strona i sklep internetowy działające pod nazwą Way 2 Wedding prowadzone są przez firmę:

Way 2 Wedding Małgorzata Tomaszewska
ul. Kalinowa 6g/1
81-198 Kosakowo
NIP: 7441774473

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy www.way2wedding.pl/sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a sklepem (Sprzedającym).

2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, możliwy jest także kontakt poprzez formularz kontaktowy w zakładce Kontakt, natomiast realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze.

3. Towar dostarczany jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

4. Ceny towarów widoczne na stronie internetowej są cenami brutto, opodatkowanymi podatkiem VAT, nie zawierają one kosztów przesyłki.

5. Koszty przesyłki są podane oddzielnie, a pokrywa je Kupujący. Firma dopuszcza określone przypadki, kiedy to Sprzedający ponosi koszty przesyłki zakupionych towarów.

6. Wysyłka dokonywana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.

7. Podane na stronie ceny towarów obowiązują do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

8. Sprzedający ma prawo dokonać zmian cen towarów objętych ofertą, wprowadzić nowe produkty do oferty, przeprowadzać akcje promocyjne oraz je odwoływać.

9. W przypadku niedostępności towaru, na który zostało złożone zamówienie, Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji Kupującego, a w razie dokonanej wcześniej wpłaty zwrócić mu całą otrzymaną kwotę, chyba że strony postanowią inaczej.

10. W czasie promocji i wyprzedaży, zamówienia będą realizowane zgodnie z kolejnością wpływów potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów.

III. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia w sklepie internetowym można dokonać wypełniając dostępny na stronie formularz zamówienia lub rejestrując się na stronie.

2. W przypadku podania błędnych, niepełnych lub nieprawdziwych informacji, braku dokonania przelewu do 3 dni roboczych od momentu dokonania zakupu towaru lub przelania błędnej kwoty, nieodebrania przesyłki, Sprzedający ma prawo anulować zamówienie.

3. Moment złożenia zamówienia stanowi o zawarciu umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4. Wpłatę za zakupiony towar należy dokonać korzystając z szybkich płatności elektronicznych obsługiwanych przez system Przelewy24 (PayPro SA).

5. Potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży stanowi wystawiony przez Sprzedającego dowód zakupu lub na żądanie Kupującego faktura VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy w formularzu zamówienia podać dane do faktury w polu „Uwagi do zamówienia” lub poinformować mailowo Sprzedającego niezwłocznie po dokonaniu zamówienia.

6. Dopóki towar nie zostanie wysłany, Kupujący ma prawo anulować zamówienie lub wprowadzić do niego zmiany poprzez kontakt mailowy.

7. Dokonanie przez Kupującego zakupu w sklepie internetowym potwierdzane jest przez Sprzedającego w drodze mailowej. Jeżeli do 2 dni roboczych potwierdzenie nie dotrze do Kupującego, należy skontaktować się z firmą w drodze mailowej lub telefonicznej podanej wyżej w pkt 6.

8. Przesyłki wysyłane są w terminie 1-2 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia płatności.

9. O wysłaniu przesyłki Kupujący powiadamiany jest oddzielnym mailem.

10. Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa lub zostanie opóźniona w czasie, Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Kupującego.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane klientów sklepu internetowego chroni Polityka Prywatności i nie są udostępniane osobom trzecim. Dane te są potrzebne wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz kontaktu z Kupującym.

2. Kupujący składając zamówienie na stronie www.way2wedding.pl/sklep akceptuje niniejszy Regulamin i Politykę Prywatności.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 roku (Dz.U. nr 22 poz.271).

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Regulamin z dnia: 26.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2016